Livestream sự kiện ngày càng trở lên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, việc cung cấp tức thời thông tin tới mọi người là một trải nghiệm rất tốt. Và livestream sự kiện cũng có một lợi thế là cung cấp ngay lập tức file video sự kiện sau khi kết thúc sự kiện.

Hiện tại dịch vụ livestream sự kiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *